Text: Jonathan Korsar

Krisernas och folkrörelsernas Europa existerade även innan pandemin slog till. Det är hoppingivande att se att de demokratiska rörelsernas Europa ser ut att gå stärkt genom krisen.

I till exempel Frankrike har de rörelser som hade uppstått innan pandemin, såsom gula västarna, under pandemin på allvar klivit in i och börjat omforma kommunalpolitiken.

Anne Hidalgo, borgmästaren i Paris, och hennes plattform Paris en Commun har t.ex. satsat på att skapa 15-minuters staden och infört arbete med deltagande budget i huvudstaden. Inom 15 minuter ska alla medborgare kunna ta sig till jobb, skolor, parker, butiker och annat de behöver ta sig till i sin vardag, och genom deltagande budget ska medborgarna få vara med och bestämma kommunens prioriteringar.

Hidalgo och hennes Paris en Commun är långtifrån ensamma om att ta sats under pandemin. I förra årets lokalval i Frankrike såg 88 städer helt nya oberoende lokala listor ta över makten i kommunalpolitiken. Utöver detta har flera av Frankrikes största städer tagits över av gröna listor som arbetar med liknande mål om att fördjupa demokratin och driva igenom nödvändiga förändringar.

Författare verksamma vid Minim Municipalism Observatory pratar om att ett nytt ”municipalistiskt” Frankrike börjar ta form. Samma organisation rapporterar om hur en rad municipalistiska rörelser växt fram lokalt runtom i Europa under de sista 5-10 åren. Förutom de mer välkända spanska och de redan nämnda franska rörelserna rapporterar de om lokala rörelser i bland annat Polen, Tyskland, samt i Storbritannien.

En ny ”municipalism” – snart även i Sverige?

Vad menas då med municipalism? Detta kan den som är intresserad av snart läsa mer om även på svenska. I april kommer nämligen boken Orädda städer – en guide till den globala municipalistiska rörelsen. Boken gavs ut på spanska, franska och engelska 2018-2019, och är nu i samband med den svenska utgåvan uppdaterad med ytterligare ett kapitel som skildrar hur ”municipalismen” utvecklats internationellt de senaste 2 åren.

  • Är du intresserad av att sätta dig in i hur de här nya rörelserna tänker och arbetar?
  • Vill du lära dig mer om vad de lyckats åstadkomma praktiskt?
  • Och är du nyfiken på vad det skulle kunna innebära att göra din egen stad till en ”orädd stad”?

Då kan du läsa distanskursen med samma namn som boken, som ges på Färnebo folkhögskola 12 april – 14 juni. Läs mer och ansök här!

Nedan några av de 30 personer som bidragit med texter till boken samt den kommande bokens omslag.

Caren Tepp, Ciudad Futura i Rosario (Argentina)
Giuseppe Micciarelli, Massa Critica i Neapel (Italien)
Claudia Delso, Marea Atlántica i Coruna (Spanien)
Gerardo Pisarello, Barcelona en Comú (Spanien)
Fátima Taleb, Badalona en Comú (Spanien)
Laura Pérez, Barcelona en Comú (Spanien)
Boken Orädda städer som kommer i april på svenska!