MINIM – här hittar du rapporter, nättidning, debatt och databas

MINIM – Municipalism Observatory är en resurs för kommunalister runtom i världen. En blandning av nättidning och researchverktyg samt plattform för debatt.

Här hittar du t.ex. saker att läsa om pågående sociala strider i Cape Town (Sydafrika), om rörelsen för demokrati i platta paket i Storbrittanien, en podcast om kommunalism under pandemin eller en rapport om kampen för att återkommunalisera energisektorn i Barcelona.

Kolla in MINIM och läs om många fler spännande exempel på kommunalism runtom i världen här!

Grön rättvis nystart 8-9 augusti!

Demokratisk Omställning kommer att medverka i ett rådslag 8-9 augusti om en Green New Deal för Sverige!

Du är välkommen att delta via videolänk hemifrån – eller var du än råkar befinna dig denna augustihelg! Det kommer också att gå att delta på plats på Färnebo folkhögskola vid Dalälven, samt vara med på lokala möten i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm. 

Under rådslaget kommer följande frågor att diskuteras:

  • Hur kan vi skapa meningsfulla jobb samtidigt som vi tacklar klimatkrisen och bygger ett robustare samhälle? 
  • Hur gör vi en grön och rättvis nystart till ett kraftfullt svar på den ekonomiska kris som landet och världen gått in i under coronaepidemin?
  • På vilket sätt kan en sådan satsning möta klimatutmaningen, och samtidigt minska sårbarheten och klyftorna i dagens samhälle; mellan stadsdelar, fattiga och rika, stad och land?
  • Hur kan industrin ställas om?
  • Kan en grön rättvis nystart bidra till ökad demokrati?
  • Hur kan vi formulera förslag och driva på för en sådan lokalt och regionalt?

Här hittar du programmet och här anmäler du dig! 

Initiativtagare är Klimataktion, Jordens Vänner, Klimatriksdagen och Färnebo folkhögskola.

Välstånd åt alla i staden och på landet! Global Teach-In 15 juni

Coronakrisen har förvärrat konsekvenserna av redan existerande ojämlikhet och en åtstramningspolitik som förts sedan länge. Den har satt fokus på frågor om hur arbetet är organiserat och vilka som har välstånd och kan tillhandahålla varor och tjänster.

I detta webinarium kommer vi att fokusera på tre modeller för att organisera arbete, produktion och konsumtion. Dessa modeller är tre exempel på ”lokalt gemensamt välståndsbyggande” (på engelska Community Wealth Building).

Vi kommer att undersöka hur dessa modeller kan hjälpa oss att främja en mer rättvis fördelning av ekonomisk makt, en helt central fråga med tanke på dagens globala situation med massarbetslöshet, fattigdom och social oro i våra städer. Ett centralt deltema är hur vi kan jobba med livsmedels- och jordbrukssektorn.

När?

På måndag 15 juni 2020, klockan 18.00-20.00 (svensk tid) är du varmt välkommen att delta på webinariet Reclaiming Urban and Rural Power: Models for Wealth Accumulation in an Age of Austerity.

Tre talare medverkar:

Mathew Brown kommer att diskutera den s.k. Prestonmodellen där kommunen tillsammans med olika ”ankarinstitutioner” och andra partners har främjat ett system för att bygga välstånd lokalt i Preston och Lancashireregionen. I denna modell tar lokalbefolkningen kontroll över den ekonomiska utvecklingen så att fördelarna med lokal tillväxt kan investeras lokalt. Lokala institutioner bidrar till att förankra produktiva investeringar och främjar integration och ett mer rättvist samhälle. Prestonmodellen ses ofta som ett av de viktigaste lokalekonomiska utvecklingsinitiativen i Storbritannien med betydelse även för många andra lokalsamhällen, både i det globala nord och syd.

Jenny Gkiougki kommer att berätta om Agroecopolis ansträngningar att organisera det de kallar ”en rikstäckande kampanj i digitala och sociala medier för att främja lokala direktförbindelser mellan producenter och konsumenter över hela landet.” Hon förklarar att denna kampanj förbinder städernas livsmedelskonsumenter och med landsbygdens producenter via sociala medier. Å ena sidan är ”konsumenter som bor i våra städer (både i storstäder och mindre städer) … oroade över säkerheten i stora trånga butiker; intresserade av att äta sunt och skydda sina familjer i en tid av osäkerhet.” Å andra sidan söker jordbrukarna nya marknader för sina produkter samtidigt som de behöver rekrytera mer arbetskraft.

Sebonkile Thaba är aktiv i ett större nätverk som arbetar med kooperativ utveckling i Sydafrika. Hon kommer att berätta om några olika kooperativa projekt i Sydafrika, samt om hur de främjar mer resilienta lokalsamhällen. Hon kommer att ta upp fördelarna med diversifierad livsmedelsproduktion, samt vinsterna av att odla mer tork-resistent sötpotatis. Genom att arbeta med den senare grödan längs hela värdekedjan kan fattigdom bekämpas, tex går det att framställa yoghurt baserad på sötpotatis. Utvecklingen av denna produkt har hjälpt jordbrukarna att nå en större marknad för sina produkter. Detta har skett genom att landsbygdens jordbruk länkats till industriell framställning av olika produkter som juice, chips, bröd och alkoholhaltiga drycker baserade sötpotatis.

Diskussionen kommer att modereras av Jonathan Michael Feldman, Stockholms universitet och Sizwe Mkwanazi, Africa Cooperatives Institute of South Africa.

För mer information, kontakta @globalteachin (Twitter); globalteachin@gmail.com

OBS! Du tittar på webinariet här: https://www.facebook.com/globalteachin/

Rapport från Global Teach-In 26 maj

För den som inte hindras av språkbarriären och tar sig tid att läsa är detta en mycket intressant rapport som verkligen fördjupar perspektiven på utmaningarna som vi står inför. Den bör med fördel läsas av och diskuteras i grupper som jobbar för att ställa om samhället ”underifrån”, såväl som ”uppifrån”. För att demokratisera krisen behöver vi en sammanhängande strategi för förändring!

Läs rapporten här!