Vad är radikal politik?

I år är det 100 år sedan Murray Bookchins födelse. Genom att återpublicera Bookchins texter på svenska hoppas vi få igång ett samtal om hans politiska idéer och analyser.
Vi samlar successivt allt vi publicerar med anledning av detta på sidan Murray Bookchin 100 år.


Radical Politics in an Era of Advanced Capitalism publicerades första gången 1989 i nr 18 av tidskriften Green Perspectives. Den reviderades sommaren 2001 inför utgivning på svenska i essäsamlingen Perspektiv för en ny vänster (Frihetlig Press). Det är en text som diskuterar öppningarna för en ny form av medborgarrörelse med fokus på deltagardemokrati. Den både förespeglar och bidrar till att förklara bakgrunden till många av de municipalistiska rörelser som idag växer runtom i världen. Här diskuteras kapitalismens utveckling, begränsningar i den marxistiska analysen, samt potentialen i en kommunalt baserad politik.

Läs hela essän här!

Kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling

Årets upplaga av Lokalekonomidagarna 5-6 december gästas av bland annat Jonty Leibowitz från Centre for Local Economic Strategies (CLES) i Storbrittanien. Jonty ska prata om ”lokal gemensam välståndsutveckling” – det som på engelska kallas ”Community Wealth Building”.

”Community Wealth Building” är inte minst ett nytt sätt att arbeta med upphandling, som flera kommuner i Storbrittanien utvecklat sista årtiondet – ofta tillsammans med andra lokala s.k. ankarinstitutioner som t.ex. regioner och högskolor.

Kommunen Preston är kanske den mest kända kommunen som anammat och utvecklat formerna för det som nu av arrangörerna översatts till ”lokal gemensam välståndsutveckling”.

Är du intresserad av att skapa ett samhälle med krympande klyftor mellan rika och fattiga? Är du intresserad av hur kommuner kan tackla klimatnödläget? Är du intresserad av hur demokratin kan fördjupas och förstärkas? Då är du intresserad av ”lokal gemensam välståndsutveckling! Kan du inte komma på Lokalekonomidagarna i Järvsö 5-6 december så kan titta på filmen nedan, samt ta del av något av det material som listas nedan.

Mer om lokal gemensam välståndsutveckling” hittar du bland här samt på CLES webbsida.

För program och anmälan till Lokalekonomidagarna gå till: https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/

Vi läser STIR – the magazine for the new economy

På brittiska organisationen Stir to Actions webbsida beskrivs tidningen STIR på följande sätt:

”STIR erbjuder nya ekonomiska alternativ som utforskar var den demokratiska ekonomin och det samhälleliga samhället samlas. Vi har originalillustrationer, långa intervjuer och fördjupade artiklar som går utöver traditionella kommentarer och åsikter för att utforska de inspirerande och livskraftiga alternativen till den nuvarande politiska och ekonomiska krisen.”

Senaste numret tar bland annat upp möjligheter i kölvattnet av bostadskrisen i Storbrittanien, ”Community Wealth Building from the Bottom Up”, vithet i den nya ekonomin, fotboll och den nya ekonomin, samt vikten av att engagera sig kommunalpolitiskt.

Vi har tecknat en prenumeration och fick samtidigt tillgång till alla tidigare utgivna nummer. Fett! Vill du också läsa en rackarns intressant tidning så hittar du ett bra erbjudande här.

Boken Ciudades sin Miedo översätts till svenska

Sommaren 2017 anordnade Barcelona en Comú den första Fearless Cities-konferensen. Konferensen samlade kommunalistiska grupper från olika delar världen och visade att det verkligen är en ny internationell rörelse som är på väg att växa fram.

Vi arbetar nu med att översätta boken som presenterar de lärdomar och erfarenheter som delades på konferensen till svenska. Boken innehåller:

  • Uppsatser som förklarar vad ”municipalism” är och vilken roll denna rörelse har för att tackla flera av vår tids största utmaningar
  • Beskrivning av praktiska verktyg och strategier, t.ex. tips om hur en stor grupp medborgare lokalt kan involveras i arbetet med att författa ett manifest, samt hur ni som ”municipalister” i er egen kommun klarar av att finansiera er rörelse och vinna val när det är dags att ”ta tillbaka er kommun”
  • Exempel på kommunalistisk politik från mer än 50 städer från alla världens kontinenter

Boken är skriven av sammanlagt mer än 140 personer från 19 länder och innehåller en epilog av borgmästaren i Barcelona, ​​Ada Colau.

Så byggs gemensamt välstånd i Preston

Den ekonomiska krisen 2008 satte igång en period av nedskärningar i Storbrittanien som nu pågått i mer än 10 år. Växande klyftor, fattigdom och sociala problem har självklart följt i nedskärningarnas spår. Men också politisk nytänkande och detta inte minst på det lokala planet.

I den brittiska dagstidningen Guardian skrev Aditya Chakrabortty:

”There is much talk about ”the Preston model” … But what’s most remarkable is how somewhere so beaten-up – with its streets a mix of empty shops and rough sleepers, and having the highest suicide rate in England – got itself off the floor. How a council that only a few years back hugged multinational Lendlease now espouses localism. How a place that has been on the wrong end of the past 40 years mustered the confidence to strike out on its own.”

Här nedan kan du ta del av en presentation om Prestonmodellen av Jonathan Korsar, folkhögskollärare och aktiv i Demokratisk Omställning. Perspektiv på liknande strävanden i Sverige presenteras också av Theresa Hägglund, upphandlingschef i Bodens kommun, samt Eva Ternegren som författat en rapport om möjligheterna att använda upphandling som ett redskap för att driva social utveckling.

Läs mer går att göra bland annat i rapporten ”How we built Community Wealth in Preston”.