Kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling

Årets upplaga av Lokalekonomidagarna 5-6 december gästas av bland annat Jonty Leibowitz från Centre for Local Economic Strategies (CLES) i Storbrittanien. Jonty ska prata om ”lokal gemensam välståndsutveckling” – det som på engelska kallas ”Community Wealth Building”.

”Community Wealth Building” är inte minst ett nytt sätt att arbeta med upphandling, som flera kommuner i Storbrittanien utvecklat sista årtiondet – ofta tillsammans med andra lokala s.k. ankarinstitutioner som t.ex. regioner och högskolor.

Kommunen Preston är kanske den mest kända kommunen som anammat och utvecklat formerna för det som nu av arrangörerna översatts till ”lokal gemensam välståndsutveckling”.

Är du intresserad av att skapa ett samhälle med krympande klyftor mellan rika och fattiga? Är du intresserad av hur kommuner kan tackla klimatnödläget? Är du intresserad av hur demokratin kan fördjupas och förstärkas? Då är du intresserad av ”lokal gemensam välståndsutveckling! Kan du inte komma på Lokalekonomidagarna i Järvsö 5-6 december så kan titta på filmen nedan, samt ta del av något av det material som listas nedan.

Mer om lokal gemensam välståndsutveckling” hittar du bland här samt på CLES webbsida.

För program och anmälan till Lokalekonomidagarna gå till: https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/

Vi läser STIR – the magazine for the new economy

På brittiska organisationen Stir to Actions webbsida beskrivs tidningen STIR på följande sätt:

”STIR erbjuder nya ekonomiska alternativ som utforskar var den demokratiska ekonomin och det samhälleliga samhället samlas. Vi har originalillustrationer, långa intervjuer och fördjupade artiklar som går utöver traditionella kommentarer och åsikter för att utforska de inspirerande och livskraftiga alternativen till den nuvarande politiska och ekonomiska krisen.”

Senaste numret tar bland annat upp möjligheter i kölvattnet av bostadskrisen i Storbrittanien, ”Community Wealth Building from the Bottom Up”, vithet i den nya ekonomin, fotboll och den nya ekonomin, samt vikten av att engagera sig kommunalpolitiskt.

Vi har tecknat en prenumeration och fick samtidigt tillgång till alla tidigare utgivna nummer. Fett! Vill du också läsa en rackarns intressant tidning så hittar du ett bra erbjudande här.

Boken Ciudades sin Miedo översätts till svenska

Sommaren 2017 anordnade Barcelona en Comú den första Fearless Cities-konferensen. Konferensen samlade kommunalistiska grupper från olika delar världen och visade att det verkligen är en ny internationell rörelse som är på väg att växa fram.

Vi arbetar nu med att översätta boken som presenterar de lärdomar och erfarenheter som delades på konferensen till svenska. Boken innehåller:

  • Uppsatser som förklarar vad ”municipalism” är och vilken roll denna rörelse har för att tackla flera av vår tids största utmaningar
  • Beskrivning av praktiska verktyg och strategier, t.ex. tips om hur en stor grupp medborgare lokalt kan involveras i arbetet med att författa ett manifest, samt hur ni som ”municipalister” i er egen kommun klarar av att finansiera er rörelse och vinna val när det är dags att ”ta tillbaka er kommun”
  • Exempel på kommunalistisk politik från mer än 50 städer från alla världens kontinenter

Boken är skriven av sammanlagt mer än 140 personer från 19 länder och innehåller en epilog av borgmästaren i Barcelona, ​​Ada Colau.

Så byggs gemensamt välstånd i Preston

Den ekonomiska krisen 2008 satte igång en period av nedskärningar i Storbrittanien som nu pågått i mer än 10 år. Växande klyftor, fattigdom och sociala problem har självklart följt i nedskärningarnas spår. Men också politisk nytänkande och detta inte minst på det lokala planet.

I den brittiska dagstidningen Guardian skrev Aditya Chakrabortty:

”There is much talk about ”the Preston model” … But what’s most remarkable is how somewhere so beaten-up – with its streets a mix of empty shops and rough sleepers, and having the highest suicide rate in England – got itself off the floor. How a council that only a few years back hugged multinational Lendlease now espouses localism. How a place that has been on the wrong end of the past 40 years mustered the confidence to strike out on its own.”

Här nedan kan du ta del av en presentation om Prestonmodellen av Jonathan Korsar, folkhögskollärare och aktiv i Demokratisk Omställning. Perspektiv på liknande strävanden i Sverige presenteras också av Theresa Hägglund, upphandlingschef i Bodens kommun, samt Eva Ternegren som författat en rapport om möjligheterna att använda upphandling som ett redskap för att driva social utveckling.

Läs mer går att göra bland annat i rapporten ”How we built Community Wealth in Preston”.

Kommunalt möte i Barcelona. Foto: Kate Shea Baird.

Kommunala folkrörelser i Spanien

Som en sista fallstudie i den här studiecirkeln om ”Demokratisk omställning i praktiken” vänder vi nu vår uppmärksamhet mot Spanien och de kommunala initiativ som ritade om den politiska kartan där i samband med kommunalvalen 2015. Vårt mål här är både att fördjupa oss i ett av dessa initiativ – Barcelona en Comú – samt lyfta på blicken och titta på hur dessa initiativ kan tolkas som en del av en större transnationell vändning i politiken.

Först zoomar vi in Spanien och utvecklingen i Barcelona.

På det stora hela har internationella medier tenderat att blanda ihop de lokala politiska initiativen i Spanien med Podemos, se till exempel hur BBC rapporterade om lokalvalet, och Reuters. Båda tenderar att se de lokala kommunala initiativen som inget mer än lokalavdelningar till Podemos.

I själva verket handlar det om oberoende lokala organisationer som samverkar genom regionala och nationella nätverk. Den politik de driver kallar de för ”municipalismo”, och det handlar i princip om samma kommunalism som vi tidigare i den här cirkeln fokuserat på. Den här kartan är ett försök att visa hur många dessa initiativ är och var de har vunnit betydande politisk makt efter valet 2015:

I följande två klipp presenterar initiativet i Barcelona sig själva inför valet 2015. Initiativet kallade sig själv först för Guanyem och ändrade därefter sitt namn till Barcelona en comú (ungefär ”Vårt gemensamma Barcelona”). OBS! Om du inte förstår spanska, så använd kugghjulet i nedre högra hörnet för att slå på engelsk text.

I valet vann de inte egen majoritet, men de har tillsatt Ada Colau – stadens nya borgmästare – och styr med stöd av av de gamla socialisterna.

Med hjälp av ”Storify” har de berättat sin egen historia på webben och vi ska ta en närmare titt på denna historia. Vi ska också titta på ett filmat samtal där en mindre grupp av deltagande i de nya kommunala initiativen reflekterar över sin rörelse. Slutligen ska vi läsa en artikel som försöker sätt in dessa lokalpolitiska spanska initiativ i ett transnationellt perspektiv.

Historien om Barcelona en Comú

Ta en titt på följande storify-sidor och läs kursivt eller mer noga beroende på tid och intresse. Sidorna består av twitterinlägg från olika tidperioder och ibland länkas det till artiklar eller videoklipp. Skumma twitterinläggen och välj själv hur mycket av det länkade materialet du tar del av, men försök skaffa dig någon sorts övergripande bild av vad Barcelona en Comú går ut på och vad de gjort eller försöker göra i Barcelona.

Ett samtal om den kommunala vändningen

Efter att du bekantat dig med storify-sidorna så titta på följande samtal om bakgrunden till den kommunala rörelsen och utmaningen att ta hand om våra städer. I dokumentären möter ni Gala Pin (Barcelona en comú), Francisco Jurado (Demo 4.0, OpEuribor), Marta Cruells (Barcelona en comú), Pablo Carmona (Ganemos Madrid) och Guillermo Zapata (Ahora Madrid).

(Om du kan spanska och vill ta del av fler intervjuer med aktiva i den kommunala rörelsen hittar du intervjuer här: http://municipalrecipes.cc/ )

Den kommunala vändningen som en transnationell rörelse?

De rörelser som framträtt i Spanien är inget isolerat fenomen, utan utgör en del av transnationell rörelse som sätter demokratisering av staden i fokus. Det hävdar i alla fall Bernando Gutiérrez i artikeln The Open Source City as the Transnational Democratic Future.

Läs artikeln på TNIs webbsida eller ladda ned den som pdf.

Artikeln ingår i TNIs nyss publicerade State of Power-rapport 2016.

Frågor att reflektera över och diskutera vecka 3 och framåt:

  • Vad tänker du om vad Barcelona en Comú åstadkommit hittills?
  • Vilka frågor får du utifrån materialet på Storify?
  • Vilka frågor eller insikter fick du av det filmade samtalet?
  • Vad tänker du kring perspektiven och idéerna som förs fram i artikeln ”The Open Source City as the Transnational Democratic Future”?

Gå till Google plus och dela dina/era tankar om nån eller några ovanstående frågor med de andra i studiecirkeln ->

Extra för den som har tid och intresse:

Den kommunala rörelsen i Spanien har sina rötter i Indignados-rörelsen. Detta var den folkrörelse som 2011-2012 växte fram i protest mot nedskärningspolitiken, korruptionen i traditionella partier och det politiska etablissemangets oförmåga att  göra något meningsfullt för att hantera den ekonomiska krisen i Spanien. Här följer en dokumentär på franska med engelsk text som berättar om Indignados-rörelsens historia, samt en infografik som visar på den nya kommunalistiska rörelsens rötter.

What´s the recipe for a municipal movement? Illustration: María Castelló, CC-licens
What´s the recipe for a municipal movement? Illustration: María Castelló, CC-licens