http://www.demokratisering2018.se/wp-content/uploads/2017/03/litenlogo.png

Demokratisering & Rörelse tog sin början med att det på initiativ av oss i Demokratisk Omställning ordnades en konferens i Göteborg i maj 2017 vid namn Demokratisering & Rörelse.

Ett huvudtema vara att introducera den nya municipalistiska rörelsen vi såg växa fram i bland annat Spanien. Internationella huvudgäster var två personer från medborgarplattformen Barcelona en Comú i Spanien men programmet rymde också presentationer och diskussioner om bland annat rörelsen Decide la città i Neapel, den kurdiska rörelsen för självstyre i Rojava, Sollefteå Framtidens Akutsjukhus och Vårt Hammarkullen.

Konferensen blev mycket uppskattad och välbesökt och fick en form av uppföljning bara en månad senare då det första internationella Fearless Cities mötet hölls i Barcelona, och en mängd deltagare från konferensen valde att resa dit tillsammans.

Här är hemsidan för konferensen Demokratisering & Rörelse 2017 där det också finns dokumentation och rapporter även från Fearless Cities mötet.

Inspirerat av den första konferensen tog sedan andra grupper initiativ till forum i andra städer med en liknande tematik och syfte. Först i Stockholm 8-10 oktober 2017 med namnet Federation 2017. Därefter i Jönköping 2-4 mars 2018 med namnet Demokratisering & Rörelse Jönköping – ett lokalt forum för deltagande demokrati.

I april 2018 arrangerade vi i Demokratisk Omställning en ny Demokratisering & Rörelse-konferens i Göteborg. Internationell huvudgäst detta år var brandon king från Cooperation Jackson i Mississippi, USA, och ett huvudtema var kooperativ och kamp för ekonomisk demokrati. Men programmet innehöll också presentationer och diskussioner om lokal organisering, digitala verktyg för förändring, deltagande budget och mycket annat.

Här är hemsidan för konferensen Demokratisering & Rörelse 2018 med dokumentation och rapporter.

2019 vill vi utveckla och bygga vidare på det nätverk som bildats i och med Demokratisering & Rörelse-konferenserna. Ta kontakt för att hålla dig underrättad!

Det finns en facebook-grupp för Demokratisering & Rörelse som du är välkommen att gå med i.

För en demokratisering underifrån!